tehnička ilustracija elektronskih senzora

tehnička ilustracija elektronskih senzora-1
tehnička ilustracija elektronskih senzora-2
tehnička ilustracija elektronskih senzora-3
tehnička ilustracija elektronskih senzora-4
tehnička ilustracija elektronskih senzora-5
klijent
Supra net d.o.o.
godina
2011
opis

3D vizualizacija elektronskih senzora za tehničku dokumentaciju proizvoda.