Dizajn plakata za 5 hrvatski psihijatrijski kongres

Dizajn plakata za 5 hrvatski psihijatrijski kongres-1
klijent
Hrvatsko psihijatrijsko društvo
godina
2010
autor
Arni Barišić